MISSIE

Missie en doelstellingen

De missie van de EGTS is het faciliteren en het promoten van regionale en lokale samenwerking tussen haar leden om zo de gezamenlijke en geïntegreerde ontwikkelingen binnen de Rijn-Alphen Corridor te coördineren en te versterken.

Overige doelstellingen van de EGTS, zoals overeengekomen door de oprichters, zijn:

 • Het uitdragen van gezamenlijke standpunten richting nationale, Europese en instellingen die te maken hebben met infrastructuur.
  Het organiseren en uitvoeren van een gezamenlijke lobby vanuit een bottum-up benadering met de verdere ontwikkeling van de Rijn-Alpen Corridor als doel.
  Het vertegenwoordigen van de EGTS leden in het EU Rijn-Alpen Corridor forum
 • Het ontwikkelen van een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie voor de Multimodale Rijn-Alpen Corridor
  Coördinatie van regionale ontwikkelingen binnen de Rijn-Alpen Corridor, waarbij lokale en regionale belangen in acht worden genomen.
  Het overwegen van infrastructurele projecten voor transport en conflicten over het gebruik van land langs de Rijn-Alpen Corridor.
 • Gebruik maken van fondsen voor corridor gerelateerde activiteiten
  Informeren van EGTS leden over investeringsmogelijkheden voor projecten binnen de corridor.
  Het aandragen van nieuwe EU gefinancierde projecten (EGTS’s komen direct in aanmerking voor EU-financiering) en het beheer van de EU-fondsen.
 • Verbetering van de zichtbaarheid en de promotie van de Corridor
  Het organiseren van corridor evenementen (congressen, workshops, etc.).
  Het uitwerken en verspreiden van informatie.
  Het overnemen en onderhouden van de ‘Mobiele tentoonstelling’, ontwikkeld binnen het CODE24 project.
 • Centraal platform voor wederzijdse informatie- en ervaringsuitwisseling en gemeenschappelijke ontmoetingsplaats voor partners en leden.
  Het organiseren van bijeenkomsten voor leden.
  Het zorgen voor informatieoverdracht.
  Leiding nemen in het ‘Corridor Information System’, ontwikkeld binnen CODE24 project.
  Het onderhouden van de website www.code-24.eu, ontwikkeld binnen CODE24 project.

Voorzitter

De Algemene ledenvergadering, bestaande uit alle lidorganisaties, heeft een Voorzitter en twee vice-Voorzitters gekozen voor de derde zittingsperiode tot 2021.

JEANNETTE BALJEU

JEANNETTE BALJEU

Voorzitter

Regional Minister Province of Zuid-Holland

ROUVEN KÖTTER

ROUVEN KÖTTER

Vice-voorzitter

Plaatsvervangend directeur van de Regionalverband FrankfurtRheinMain (DE)
EGTS Rijn-Alpen

PAOLO BALISTRERI

PAOLO BALISTRERI

Vice-voorzitter

Secretary General Confindustria Piemonte (IT)

Directeur

De ALV heeft dr. Cecilia Braun aangesteld als directeur van de EGTS. De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de activiteiten van de EGTS en wordt ondersteund door het secretariaat. Hier geeft zij ook de leiding aan en is er verantwoordelijk voor.

Dr. Cecilia Braun

Dr. Cecilia Braun

Directeur

Conventie

De conventie van de Europese groepering voor territoriale samenwerking “Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor EGTS” gebaseerd op de verordening (EU) nr. 1302/2013 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 17 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS). De conventie wordt aangevuld met de statuten.

 • CONVENTION

  of the European Grouping of Territorial Cooperation “Interregional Alliance for the Rhine-Alpine Corridor EGTC”

  PDF

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit deskundigen en belanghebbenden op het gebied van wetenschap, onderzoek, spoorwegexploitanten, logistieke ondernemingen en havens.
De adviesraad heeft een adviserende functie en neemt vaak deel aan door de EGTS georganiseerde vergaderingen en evenementen. Deze inbreng is van vitaal belang voor de ontwikkeling van de EGTS, haar strategie en meerjarig werkplan en zij zijn onmisbaar voor regelmatige activiteiten. Verder vormen de leden van de adviesraad een breder netwerk dat de verbinding van de EGTS met de belangrijkste belanghebbenden in de praktijk vergemakkelijkt, waardoor een veelheid aan synergieën mogelijk wordt.De adviesraad komt een of twee keer per jaar samen met de EGTS-assemblee, afhankelijk van de lopende activiteiten, meestal in de vorm van een workshop waaraan zowel adviseurs als leden deelnemen.Hoewel er geen budget is voor de adviseurs, worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan alle EGTS-activiteiten en zijn zij welkom om de excursies, diners en bijkomende evenementen tijdens onze vergaderingen gratis bij te wonen.
 • Port of Rotterdam Authority Port of Rotterdam Authority

  Port of Rotterdam Authority

  Het Havenbedrijf Rotterdam is erg verheugd de samenwerking met de huidige en nieuwe partners van het EGTS Rijn-Alpen voort te zetten. Lokale en regionale samenwerking is erg belangrijk en tevens nodig om een van de drukste corridors in Europa in stand te houden en te verbeteren. Het is niet alleen het schip dat aan komt in een zeehaven, maar het is ook belangrijk om een effectieve en duurzame verbinding naar het achterland te hebben en de dialoog met Europese inwoners hierover aan te gaan. Het vervoeren van goederen en waarde toevoegen aan Europa  stopt niet bij landsgrenzen. Daarom is grensoverschrijdende samenwerking één van de belangrijkste factoren voor succes.

  www.portofrotterdam.com

 • Provincie Gelderland Provincie Gelderland

  Provincie Gelderland

  Gelderland ligt tussen twee grootstedelijke gebieden in, namelijk de Randstad in Nederland en het Rijn-Ruhrgebied in Duitsland. Belangrijke kwesties voor de provincie zijn transport en logistiek, het benutten van economische kansen en de milieu problematiek die daarbij komt kijken. Verder wordt er veel aandacht besteed aan onze prachtige natuur, maar ook het blijvende gevaar op overstroming. Dit heeft een  geïntegreerde politieke aanpak nodig. Wij willen samen met de andere overheden in de Rijn-Alpen Corridor werken aan onze Europese strategie en gezamenlijke ontwikkelingen en  verschillende projecten, ten behoeve van onze inwoners.

  www.gelderland.nl

 • Provincie Zuid-Holland

  Provincie Zuid-Holland

  The Province of Zuid-Holland is an important economic region in the Netherlands with 3.5 million inhabitants, two main cities Rotterdam and Den Haag, Greenports and the Port of Rotterdam. This port is the largest in Europe and therefore important not only for the Netherlands, but for the whole of Europe. Zuid-Holland has a key position in three TEN-T corridors, including the Rhine-Alpine corridor. Cooperation with the members of the EGTC is self-evident!

  www.zuid-holland.nl

 • Venlo Venlo

  Venlo

  As a Dutch region, bordering the German Land of North Rhine-Westphalia, the Venlo Region forms the central link between the ports of Rotterdam and Antwerp and the German Ruhr area. The region focuses on road, water and rail transport and innovative and sustainable solutions on the TEN-T corridor. By joining the EGTC and actively participating in projects and developments, the Venlo region will contribute to strengthening the TEN-T transport network Rhine-Alpine.

  www.regiovenlo.nl

 • Duisburger Hafen AG Duisburger Hafen AG

  Duisburger Hafen AG

  De Rijn-Alpen Corridor is de belangrijkste Europese transport route en verbindt de meest succesvolle economische regio’s in Europa met elkaar. De Haven van Duisburg is de grootste logistieke hub in centraal Europa en vertegenwoordigt een van de grootste knooppunten langs de Corridor. Als lid van de EGTS streven wij actief om de route verder te versterken en te ontwikkelen.

  www.duisport.de

 • Stadt Mainz Stadt Mainz

  Stadt Mainz

  Mainz is an important hub in the metropolitan region of FrankfurtRheinMain when it comes to private and railway traffic as well as to water-borne transport. By becoming a member of the EGTC, the city hopes to be able to join actively in the work of mastering the public and goods traffic most advantageously for its inhabitants and the environment. To achieve this goal, the city of Mainz focusses especially on innovative and sustainable solutions within the environmental compound system.

  www.mainz.de

 • Regionalverband FrankfurtRheinMain Regionalverband FrankfurtRheinMain

  Regionalverband FrankfurtRheinMain

  Alle regio’s en gemeenten langs de Corridor profiteren van de positieve effecten van de activiteiten van de Corridor. De specifieke regionale en lokale belangen vallen niet vanzelfsprekend samen met de belangen van de treinvervoerders en de overheden. De EGTS biedt een platform waar regionale en lokale stakeholders hun stem kunnen laten horen op Europees en nationaal niveau en samen kunnen werken met andere partners die gedeelde belangen hebben. Een gelijkluidend geluid over de voor de corridor belangrijke kwesties is daarbij belangrijk.

  www.region-frankfurt.de

 • Verband Region Rhein-Neckar Verband Region Rhein-Neckar

  Verband Region Rhein-Neckar

  De Rijn-Neckar regio ligt centraal binnen de Rijn-Alpen corridor. Karakteristiek aan onze regio is het belang wat wij hechten aan de transportinfrastructuur via het spoor, de weg, de waterwegen en  een dynamische logistieke sector. De ontwikkelingen van de corridor zijn daarom van groot belang voor onze regio. We benadrukken het belang van een nauwe samenwerking en coördinatietussen de regionale en lokale partners in de Corridor. Zo kunnen wij de gezamenlijke doelen bereiken. Wij zien de EGTS is hiervoor een goed middel.

  www.vrrn.de

 • Stadt Mannheim Stadt Mannheim

  Stadt Mannheim

  www.mannheim.de

 • Port of Strasbourg

  Port of Strasbourg

  The port of Strasbourg is the 2nd French inland port and a major hub for multimodal transport in the central TEN-T- Network. Strasbourg is the only European city positioned on 4 European transport corridors: North Sea-Mediterranean, Rhine-Alpine, Rhine-Danube and Atlantic. Engaged in several cooperation initiatives for efficient and sustainable multimodal transport in the Rhine-Alpine corridor, the Port of Strasbourg fully supports the integrated approach of the EGTC Rhine-Alpine.

  www.strasbourg.port.fr

 • Stadt Karlsruhe Stadt Karlsruhe

  Stadt Karlsruhe

  Als lid van de EGTS Rijn-Alpen Corridor is het voor Karlsruhe stad mogelijk zijn transport gerelateerde belangen en interesses met de partners binnen de Corridor, voornamelijk met Karlsruhe TechnologieRegion en de Regionale Planning Midden Boven Rijn organisatie, effectief uit te voeren. Ook kan zo op nationaal en Europees niveau de interesse van de Europese Commissie worden gewekt voor de regio’s in de Corridor. Het lidmaatschap van de EGTS biedt ook kansen voor meerwaarde in combinatie met het initiatief ‘Main Line for Europe’ en biedt nieuwe kansen om de regionale transport infrastructuur van Karlsruhe te versterken. Ook versterkt het lidmaatschap het vervoer per spoor en biedt het nieuwe kansen voor Europese investeringen. Tot slot benadrukt Karlsruhedoor het lidmaatschap het belang dat zij hecht aan grensoverschrijdende Europese samenwerking. Dit is van toegevoegde waarde voor het internationale imago van de stad.

  www.karlsruhe.de

 • Regionalverband Mittlerer Oberrhein Regionalverband Mittlerer Oberrhein

  Regionalverband Mittlerer Oberrhein

  www.region-karlsruhe.de

 • Regionalverband Südlicher Oberrhein Regionalverband Südlicher Oberrhein

  Regionalverband Südlicher Oberrhein

  De EGTS biedt de mogelijkheid om samen te werken met transnationale partners op het gebied van stedelijke en regionale planning, wetenschap en economie en op het complexe gebied van de spoorinfrastructuur. De EGTS biedt de mogelijkheid om gezamenlijke belangen van de leden te bundelen ten opzichte van nationale en Europese instituties. Regionalverband Südlicher Oberrhein tracht het probleem van geluidsbescherming van spoortransport uit te breiden op Europees niveau.

  www.region-suedlicher-oberrhein.de

 • Stadt Lahr Stadt Lahr

  Stadt Lahr

  We mogen dan wel klein kijken, maar wij dragen een brede visie uit. We zijn op zoek naar slimme oplossingen in een  Europa van afnemende afstanden.  De regio van Lahr bezit uitzonderlijke schoonheid. In het licht van de groei van het verkeer en goederenstromen, willen wij deze regio verder ontwikkelen op een efficiënte en effectieve wijze, zonder daarbij de kwaliteit van leven uit het oog te verliezen.

  www.lahr.de

 • Kanton Basel-Stadt

  Kanton Basel-Stadt

  www.bs.ch

 • Regione Piemonte Regione Piemonte

  Regione Piemonte

  Regio Piemonte heeft zich aangesloten bij de EGTS omdat zij er van overtuigd is dat een gemeenschappelijke bottom-up strategie de kansen voor de betrokken partners vergroot bij het verbeteren van het  transportsysteem. Regio Piemonte heeft zich aangesloten bij de EGTS omdat het een belangrijk middel is ter verbetering van de Europese integratie die begint bij de behoeften van lokale gemeenschappen. Regio Piemonte heeft zich ook aangesloten bij de EGTS omdat het een manier biedt om ervaringen, kennis en best practices te delen met andere leden en hier gebruik van te maken om gemeenschappelijke projecten te bekostigen.

  www.regione.piemonte.it

 • Uniontrasporti

  Uniontrasporti

  De deelname aan de interregionale alliantie voor de Rijn-Alpen Corridor EGTS is erg belangrijk voor het gehele systeem van ‘Kamers van Koophandel’ die in het invloed gebied van  deze corridor liggen. De aanwezigheid van Uniontransporti binnen de EGTS biedt een mogelijkheid voor deze ‘kamers van koophandel’ om het proces te begrijpen, met elkaar te communiceren en partners aan te sporen te lobbyen binnen Europa op het gebied van infrastructuur, transport en logistiek. De reden voor deelname aan de EGTS komt vanwege de belangen van de economische centra  die in de corridor Rijn-Alpen liggen. Door het lidmaatschap  zorgen wij  er voor dat de belangen van de economische en zakelijke belangen in de gebieden waar de corridor Rijn Alpen doorheen loopt versterkt worden. Ook biedt de EGTS vaardigheden en kennis over verschillende thema’s (corridors, vracht, logistiek, etc.). Dit geeft ons  de mogelijkheid bij te dragen aan de voltooiing van de noord-zuid verbindingen, welke is geïnitieerd door een gezamenlijke strategie van de corridor.

  www.uniontrasporti.it

 • Regione Liguria Regione Liguria

  Regione Liguria

  The regional infrastructural system is crucial at Italian and European levels. Liguria and its maritime ports have represented the Mediterranean gateway to Europe for freight and passenger transport over the centuries. At present, the territory continues to play a key role in the Mediterranean Basin and in the Trans-European Transport Network, as important core and comprehensive urban nodes and infrastructures are located in Liguria: the urban nodes of Genoa, La Spezia and Savona-Vado are part of the European network; the airport of Genoa, the maritime ports of Genoa and La Spezia and the rail-road terminal of Vado are included in the European core network; the port of Savona-Vado is in the comprehensive network. In this context, Liguria Region aims to improve the infrastructural system and the transport sustainability, in order to increase the regional economic development. As a result, Liguria Region participates actively to the EGTC initiative as it represents an opportunity and is coherent with the regional economic development and infrastructure strategies.

  www.regione.liguria.it

 • Regione Lombardia Regione Lombardia

  Regione Lombardia

  The great number of logistics settlements and freight operators, the necessity of efficient network of connections along the whole North-South corridor Rotterdam-Genoa, the goal to ensure dynamic commercial exchanges by improving the infrastructural system, inside and outside the regional borders, all these factors have already led to cooperate with the neighbouring countries to share freight transport policies. Becoming a member of EGTC Rhine-Alpine for Regione Lombardia is a good opportunity to enlarge the cooperation on European stage and to go further in attractiveness, accessibility and economic development.

  www.regione.lombardia.it

 • Flemish Brabant

  Flemish Brabant

  www.vlaamsbrabant.be

 • Ports of Genoa

  Ports of Genoa

  www.portsofgenoa.com

 • Metropolregion Rheinland

  Metropolregion Rheinland

  www.metropolregion-rheinland.de

 • Provincie Limburg

  Provincie Limburg

  www.limburg.nl

 • Comune di Novara

  Comune di Novara

  www.comune.novara.it

 • Provincie Noord-Brabant

  Provincie Noord-Brabant

  www.brabant.nl

Doe met ons mee!

Lid worden van de EGTC.

Deze website maakt gebruik van cookies

De gebruikte cookies omvatten essentiële cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Wij gebruiken ook cookies voor anonieme statistische doeleinden. Deze helpen ons om de website en onlinediensten te verbeteren. Voor meer informatie, zie onze Privacybeleid.